Tjenester

Vi pakker runde tomater som vi får inn fra produsentene, og er hentepunkt for all tomat i vårt nærområde. Vi leverer dette til de to største grossistene på frukt og grønt, Bama og Coop.

Vi betjener ca. 100 dyktige produsenter som i løpet av en sesong leverer ca. 7000 tonn tomater. Dette utgjør ca. 70-80 % av den norske tomatproduksjonen. I tillegg pakker vi 250-300 tonn frukt årlig. Vi henter tomater og frukt hos produsentene, sorterer, pakker og leverer ferdig emballerte varer til grossister over store deler av landet.

Pakkingen skjer etter spesifikasjoner fra grossistene, og pakningene kan grovt innledes i fire forskjellige typer:

• Løspakk
• 6 kg esker
• Flowpack
• Spesi