Tjenester

70-80 % av den norske tomatproduksjonen

Vi betjener ca. 100 dyktige produsenter som i løpet av en sesong leverer ca. 7000 tonn tomater. Dette utgjør ca. 70-80 % av den norske tomatproduksjonen. I tillegg pakker vi 250-300 tonn frukt årlig. Vi henter tomater og frukt hos produsentene, sorterer, pakker og leverer ferdig emballerte varer til grossister over store deler av landet.

Pakkingen skjer etter spesifikasjoner fra grossistene, og pakningene kan grovt innledes i fire forskjellige typer:

  • Løspakk
  • 6 kg esker
  • Flowpack
  • Spesi